Valtakunnallinen               kriisi- ja traumakonferenssi 2018
Finlandia-talo 1.-2.11.2018 

Traumaterapiakeskus järjestää yhteistyössä Suomen Psykologiliiton kanssa toisen valtakunnallisen kriisi- ja traumakonferenssin 1.-2.11.2018 Finlandia-talolla Helsingissä.

Ensimmäinen valtakunnallinen kriisi- ja traumakonferenssi järjestettiin vuonna 2016, jolloin siihen osallistui 500 kriisi- ja trauma-alan työntekijää. Konferenssissa oli yli 50 luennoitsijaa.

Konferenssi luo yhteyksiä akuutin kriisityön, vakavan pitkäkestoisen traumatyön, pakolaistyön ja päihdetyön välille. Kriisi- ja traumatyön kentällä syntyy paljon ammatillista tietoa, jonka jakaminen voi antaa muille uusia ideoita ja auttaa heitä kehittämään työtään. Tähän ammatilliseen vuorovaikutukseen konferenssi antaa mahdollisuuden samoin kuin yhteyksien luomiseen tutkimuksen ja ammattikäytännön välille. Osallistujien joukkoon odotamme viime konferenssin kokemuksen perusteella laajaa kirjoa eri ammatteja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisista poliiseihin ja pappeihin sekä tutkijoihin ja opettajiin.