Traumaterapiakeskus järjestää yhteistyössä Psykologiliiton kanssa viidennen valtakunnallisen kriisi- ja traumakonferenssin 13.-14.11.2025 Helsingissä. 

Viimeinen ilmoittautumispäivä


Vuoden 2023 Konferenssiesitykset teemoittain

Katso koko ohjelma tästä

Psyykkiset häiriöt

 • Dissosiaatiohäiriön vakauttamisryhmän kehitystyö
 • Dissosiaatiohäiriön ja psykoosien erotusdiagnostiikkaa - potilasesimerkkien valossa
 • Säikähdyksistä ja kohtauksista PTSD-oireisiin – kansanperinteen ja nykytraumaterapian tarttumapintoja
 • Dialektisen käyttäytymisterapian ja skeematerapian lähestymistapoja epävakaan persoonallisuuden ja vuorovaikutussuhteissa

Hoito ja psykoterapia

 • Traumaperäisen stressihäiriön näyttöön perustuvat psykoterapeuttiset hoitomuodot

 • Traumaoireet relationaalisina ilmiöinä psykoterapiassa

 • Yhteyden luomisen haasteet – hoitosuhde traumatisoituneen kanssa

 • Internalized heterosexism, its link to past traumatic experiences and its impact on mental health for gay men

Kriisityö

 • Ajankohtaista akuutissa kriisityössä
 • Toivoa toivottomuuteen kätilövetoisella kriisituella
 • Tutkimusnäkökulmia turvallisuuden tunteeseen ja traumatisoitumisen ilmiöihin pelastusalalla

Lapset ja perhe

 • Parisuhteen parantava voima
 • Erokriisistä kohti toimivaa vanhemmuutta
 • 10 v. kokemuksia vakavasti traumatisoituneiden vanhempien ryhmämuotoisesta hoidosta
 • Pienten lasten EMDR-hoito - haasteet ja hyödyt
 • LKK -ohjelma (Lapsen kaltoinkohtelun katkaiseminen) väkivaltariskin perheissä
 • Lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisy - holistinen tutkimuspohjainen lähestymistapa

Menetelmät

 • Dialektisen käyttäytymisterapian ja skeematerapian lähestymistapoja epävakaan persoonallisuuden ja vuorovaikutussuhteissa traumatisoitumisen hoitoon
 • Traumafokusoidun terapeuttisen menetelmän kansallinen implementaatio – kokemuksia Barnahushankkeesta
 • Pesso Boyden Keholliset harjoitukset – turvallisuuden tunne Workshop
 • Hevosavusteisen työskentelyn mahdollisuuksista trauman hoidossa
 • Traumainformoitu työote turvan vahvistamisen työkaluna
 • SEE FAR-CBT -menetelmä apuna traumatyöskentelyssä
 • Pienten lasten EMDR-hoito - haasteet ja hyödyt
 • EMDR osana traumapsykoterapiaa
 • Trauma kehossa ja keho trauman hoidossa: sensomotorinen lähestymistapa traumojen ymmärtämiseen ja hoitamiseen

Ryhmät

 • Etämuotoinen Vakauttava tietotaito - ryhmä seksuaaliväkivaltaa kokeneille
 • Turvakotien vakauttamisryhmät
 • Dissosiaatiohäiriön vakauttamisryhmän kehitystyö
 • 10 v. kokemuksia vakavasti traumatisoituneiden vanhempien ryhmämuotoisesta hoidosta

Sotatraumat

 • Sotatrauma ja sen kohtaaminen
 • War trauma in Kosovar mothers and their children/ epigenetics and potential of a family intervention

Suomalaisen traumapsykoterapiakoulutuksen 25 v juhlaseminaari

 • Traumapsykoterapeuttikoulutuksen historiaa ja nykypäivää
 • Lähtökohdat turvalliselle traumapsykoterapialle
 • EMDR osana traumapsykoterapiaa
 • Trauma kehossa ja keho trauman hoidossa: sensomotorinen lähestymistapa traumojen ymmärtämiseen ja hoitamiseen
 • Sijaistraumatisoituminen psykoterapeutin työssä