Puhujat

KONFERENSSIN AVAUS:

Turvallisuuden tunteen rakentuminen ja merkitys yhteiskunnallisesti


Thomas Elfgren on entinen keskusrikospoliisin rikosylikomisario, josta tehtävästä hän on 46:n vuoden uran jälkeen siirtynyt eläkkeelle.

Elfgren toimi vuosina 1995-1998 YK:n kansainvälisen Jugoslavia-tuomioistuimen tutkinnanjohtajana. Tämän jälkeen hän toimi KRP:n järjestäytyneen rikollisuuden paljastavan toiminnan yksikön päällikkönä. Elfgren on johtanut Ruandan kansanmurhaa koskevaa tutkintaa ja osallistunut Sierra Leonen ja Liberian sotarikoksia ja rikoksia ihmisyyttä vastaan koskevaan tutkintaan. Lukuisten kansainvälisten tehtävien lisäksi Elfgren on osallistunut tutkimushankkeesen suomalaisten henkirikosten erityispiirteistä. Thomas Elfgren on entinen keskusrikospoliisin rikosylikomisario, josta tehtävästä hän on 46:n vuoden uran jälkeen siirtynyt eläkkeelle


PLENAARIT:

Yhteisövaikuttavuudella ylisukupolvista huono-osaisuutta katkaisemassa (to 9.11.)

Tiina Ristikarin puheenvuoro käsittelee lapsuuden olosuhteiden vaikutusta aikuisuuden hyvinvointiin, sekä erityisesti suomalaisten lasten ylisukupolvisen huono-osaisuuden jatkumoja ja niiden katkaisemista. Puheenvuoro avaa yhteisövaikuttavuutta palvelujärjestelmän uudistamisen työvälineenä, sen teoriataustaa ja käytännön sovellusta eri puolilla Suomea tehtävässä lasten, nuorten ja perheiden palveluja uudistavassa työssä.

Rasismi ja vähemmistöasema traumanäkökulmasta (pe 10.11.)

Perjantain plenaaripuhuja on Anu Castaneda


Turvallisuuden tunteen vahvistaminen asiantuntijatietoa jakamalla (pe 10.11.)

Perjantain 2. plenaaripuhuja on Nina Lyytinen

Nina Lyytisen puheenvuoro keskittyy psykologisen tiedon jakamisen merkitykseen turvallisuuden tunteen vahvistamisessa. Lyytisen Psykopodiaa-podcast on ollut tärkeä väylä kriisi-ja traumatiedon välittämisessä yleisesti ja erityisesti viime vuosien suurten kriisien eli koronapandemian Ukrainan sodan alun aikana. Esitys vastaa kysymyksiin: mitä psykologista turvallisuutta välittävän podcastin tekeminen vaatii? Miten tuodaan tietoa ja asiantuntijan osaamista helposti lähestyttävästi esille? 

Nina Lyytinen on työ- ja organisaatiopsykologi (PsL), joka valittiin tänä vuonna vuoden psykologiksi. Hän työskentelee työterveyspsykologina, kouluttajana, kolumnistina ja podcastin tekijänä. Lyytinen on vahva trauma- ja kriisiosaaja ja toimii aktiivisesti Psykologien Sosiaalinen Vastuu (PSV) -järjestössä. Sen kautta hän on tehnyt vuodesta 2008 vapaaehtoistyötä Libanonissa mm. kouluttaen stressinsäätelytaitoja pakolaisleirien sosiaalityöntekijöille. Hän toimii kriisityössä myös valtakunnallisen SPR:n psykologien valmiusryhmän johtoryhmän jäsenenä.


SUOMALAISEN TRAUMAPSYKOTERAPEUTTI KOULUTUKSEN 25v-JUHLASEMINAARI

Päivän mittaisessa juhlaseminaarissa traumapsykoterapeuttikouluttajat esittelevät suomalaisen traumapsykoterapeuttikoulutuksen historiaa ja nykypäivää ja tämän hetken koulutusten keskeisiä viitekehyksiä ja menetelmiä.   

Abstrakti

PUHEENVUOROT:

KELO (striimataan)

Dialektisen käyttäytymisterapian ja skeematerapian lähestymistapoja epävakaan persoonallisuuden ja vuorovaikutussuhteissa traumatisoitumisen hoitoon

Koivisto Maaria, LT, psykiatri ja psykoterapeutti VET

Abstrakti


Internalized heterosexism, its link to past traumatic experiences and its impact on mental health for gay men (englanninkielinen) 

Franco Ruth
psykologi ja psykoterapeutti, Lin Psychological Services Oy

Abstrakti


Symposium:
Traumaperäisen stressihäiriön näyttöön perustuvat psykoterapeuttiset hoitomuodot 

Peltonen Kirsi pj, psykologi, PsT., Dos., apulaisprofessori, INVEST Tutkimuskeskus, Turun Yliopisto
Garoff Ferdinand, PsT, psykologi,  psykoterapeutti, Traumaterapiakeskus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Huolman Mia, PsM, lasten ja nuorten erikoispsykologi ja kliinisen mielenterveyspsykologian erikoispsykologi, Oma Hämeen hyvinvointialue
Heinimaa Markus, LT, FK, psykiatrian erikoislääkäri, EMDR-kouluttaja, Suomen EMDR-yhdistys Ry
Smyth-Dent Kelly, Clinical Social Worker (LCSW),  EMDR-IGTP, EMDR-PRECI & EMDR-ASSYST Trainer in Training, CEO, Scaling Up EMDR
Nicolle Mainthow, EMDR Mexico Research Department Clinical Director, Published Researcher, Humanitarian Emergency ASSYST Response Training (ASSYST-HEART) Trainer of Trainers, ASSYST Treatment Intervention Procedures Trainer, and EMDR-Integrative Group Treatment Protocol for Ongoing Traumatic Stress Trainer, Scaling Up EMDR 
Honkanen Sari, PhD (abd), MPsych., Psykoterapeutti (TF-CBT),  EMDR-terapeutti, -työnohjaaja ja EMDR ASSYST ja ASSYST-HEART Trainer in Training

Abstrakti


War trauma in Kosovar mothers and their children/ epigenetics and potential of a family intervention 

Wang Shr-Jie Sharlenna, Dr., Danish Institute against Torture (DIGNITY), Denmark

Abstrakti


Sotatrauma ja sen kohtaaminen

Heinimaa Markus, LT, FK, Psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapiakouluttaja, EMDR-kouluttaja
Hazley Colin, PhD, MSc, MBA, War zone survivor

Abstrakti


Toivoa toivottomuuteen kätilövetoisella kriisituella  

Viksten Suvi, kätilö, seksuaalineuvoja, kriisityöntekijä, TAYS seri-tukikeskus 
Kalliomäki Heli, kätilö, kriisityöntekijä, TAYS seri- tukikeskus

Abstrakti


Etämuotoinen Vakauttava tietotaito -ryhmä seksuaaliväkivaltaa kokeneille

Virta Virve, kriisityöntekijä, Raiskauskriisikeskus Tukinainen

Abstrakti


LATVA (striimataan)

Symposium:
Traumafokusoidun terapeuttisen menetelmän kansallinen implementaatio – kokemuksia Barnahus-hankkeesta

Laajasalo Taina pj, PsT, oikeuspsykologian dosentti, johtava tutkija (ACElife-hanke)
Juusola Aino, psykologi, TF-KKT- kouluttaja, johtava psykoterapeutti, Heltti
Nuotio Sanna-Kaija, psykologi, TF-KKT-kouluttaja, kognitiivinen kouluttajapsykoterapeutti
Vehkaoja Sini, PsM, oikeuspsykologi, psykososiaalisen tuen ja hoidon koordinaattori, Barnahus-hanke

Abstrakti


Yhteyden luomisen haasteet – hoitosuhde traumatisoituneen kanssa 

Kaunisto Saara-Leena, FT, psykologi, traumapsykoterapeutti, psykodraamaohjaaja (CP)

Abstrakti


Parisuhteen parantava voima 

Pinomaa Hanna, psykologi, paripsykoterapeutti

Abstrakti


Turvakotien vakauttamisryhmät

Lampinen Anna-Maija, psyk.esh, psykoterapeutti,
Mankila Petteri, psyk.esh, VET perhepsykoterapeutti ja traumapsykoterapeutti 
Järvensivu Maria, ohjaaja, Turvakoti Tilkka 
Hietamäki Johanna, erikoistutkija, THL  
Nipuli Suvi, kehittämispäällikkö, turvakotipalvelut, THL  
Puotila Anna, vastaava ohjaaja, Turvakoti Hertta           

Abstrakti


Symposium:
Ajankohtaista akuutissa kriisityössä 

Palosaari Eija, pj, Pst, kriisipsykologi, kouluttajapsykoterapeutti
Halonen KatariinaPsykososiaalisen tuen valtakunnallisen valmiuden koordinaattori
Lipsanen Jari,
PsM, psykologi, Psykologiliiton puheenjohtaja
Varis Atte, PsM, psykologi, kriisi- ja traumapsykoterapeutti

Abstrakti 1 
Abstrakti 2

Abstrakti 3Erokriisistä kohti toimivaa vanhemmuutta 

Vaitomaa Johanna, AmO, erityisasiantuntija, Ensi- ja turvakotien liitto
Mikkola Ulla, 
sosionomi YAMK, VTM, sosiaalityöntekijä, Ensi- ja turvakotien liitto
Hietanen Päivi, YTM, työnohjaaja ja perheasioiden sovittelija


Symposium:
Traumaoireet relationaalisina ilmiöinä psykoterapiassa 

Isosävi Sanna, PsT, psykologi, psykoterapeutti 
Hujanen Janna, 
PsM, psykologi

Abstrakti


OKSA

Suomalaisen traumapsykoterapiakoulutuksen 25 v juhlaseminaari 

Vainio Jari, Ropponen Ritva, Pelkonen Anne, Punkanen Marko, Tervamaa Päivi

Abstrakti


10 v. kokemuksia vakavasti traumatisoituneiden vanhempien ryhmämuotoisesta hoidosta  

Ruismäki Marjo, psykologi, systeeminen psykoterapeutti,  kouluttajapsykoterapeutti (perheterapia), sertifioitu EMDR-terapeutti, EMDR-työnohjaaja ja EMDR-fasilitaattori

Abstrakti


Pienten lasten EMDR-hoito - haasteet ja hyödyt

Korhonen Tuija, psykologi, kognitiivinen psykoterapeutti ja kouluttajapsykoterapeutti (traumapsykoterapia), EMDR-työnohjaaja

Abstrakti


Tutkimusnäkökulmia turvallisuuden tunteeseen ja traumatisoitumisen ilmiöihin pelastusalalla  

Korpela Sanna, psykologian maisteri, projektitutkija, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu


Pesso Boyden
Keholliset harjoitukset – turvallisuuden tunne Workshop

Saarikko Riitta, Rosen-terapeutti, PBSP-terapeutti, Essential Motion -ohjaaja, työnohjaaja STOry, MMT, Viisas Keho Oy
Antervo Arja, FL, laill. psykologi ja psykoterapeutti, neuropsykologian erikoispsykologi, EMDR-terapeutti, PBSP-terapeutti

Abstrakti


HONKA

LKK -ohjelma (Lapsen kaltoinkohtelun katkaiseminen) väkivaltariskin perheissä

Remsu Niina, KM, asiantuntija, Ensi- ja turvakotien liitto, perhe- ja lähisuhdeväkivaltatyö 
Kovanen Tuulia, 
KM, asiantuntija, Ensi- ja turvakotien liitto, perhe- ja lähisuhdeväkivaltatyö

Abstrakti


Hevosavusteisen työskentelyn mahdollisuuksista trauman hoidossa  

Lassila Lena, TT, traumapsykoterapeutti, ratsastusterapeutti SRT, työnohjaaja STOry, KokoMie Oy  
Tuomivaara Pauliina, 
psykologi, ratsastusterapeutti SRT, työnohjaaja STOry

Abstrakti


Traumainformoitu työote turvan vahvistamisen työkaluna 

Linner Matikka Johanna, pj, YTM, väitöskirjatutkija, Itä-Suomen yliopisto, Welfare, Health and Management (WELMA) -tohtoriohjelma
Westerlund-Cook Saija, MSc, väitöskirjatutkija, Turun-yliopisto 
Hipp Tiia, 
YTM, traumapsykoterapeutti, sosiaalityöntekijä, Kanta Hämeen sosiaali- ja kriisipäivystys
Törmi Kirsi, tanssitaiteen tohtori, vieraileva tutkija Taideyliopisto, hahmoterapeutti, sosionomi, psykoterapeuttikoulutettava (psykoanalyyttinen viitekehys)

Abstrakti


SEE FAR-CBT -menetelmä apuna traumatyöskentelyssä

Sigfrids Arja, FM, psykologi, psykoterapeutti, työnohjaaja, kouluttaja


Dissosiaatiohäiriön vakauttamisryhmän kehitystyö 

SuokasAnne, psykologi, psykoterapiakouluttaja
ErvastJohanna. psykoterapeutti
PorrasKirsi, traumapsykoterapeutti
LampinenAnna-Maija, psykoterapeutti 

Abstrakti


Dissosiaatiohäiriön ja psykoosien erotusdiagnostiikkaa -potilasesimerkkien valossa

Maaranen Päivi, LT, psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti, EMDR-terapeutti

Abstrakti


Lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisy - holistinen tutkimuspohjainen lähestymistapa

Leivo Katariina, kehityspsykologian asiantuntija, CBT-terapeutti,  Suojellaan Lapsia ry  
Vaaranen-Valkonen Nina, t
oiminnanjohtaja, psykoterapeutti,  Suojellaan Lapsia ry

Abstrakti


Säikähdyksistä ja kohtauksista PTSD-oireisiin – kansanperinteen ja nykytraumaterapian tarttumapintoja

Retu Hedda, kouluttajapsykoterapeutti, hahmoterapeutti, traumaterapeutti

Abstrakti