Puhujat

KONFERENSSIN AVAUS:

Turvallisuuden tunteen rakentuminen ja merkitys yhteiskunnallisesti


Thomas Elfgren on entinen keskusrikospoliisin rikosylikomisario, josta tehtävästä hän on 46:n vuoden uran jälkeen siirtynyt eläkkeelle.

Elfgren toimi vuosina 1995-1998 YK:n kansainvälisen Jugoslavia-tuomioistuimen tutkinnanjohtajana. Tämän jälkeen hän toimi KRP:n järjestäytyneen rikollisuuden paljastavan toiminnan yksikön päällikkönä. Elfgren on johtanut Ruandan kansanmurhaa koskevaa tutkintaa ja osallistunut Sierra Leonen ja Liberian sotarikoksia ja rikoksia ihmisyyttä vastaan koskevaan tutkintaan. Lukuisten kansainvälisten tehtävien lisäksi Elfgren on osallistunut tutkimushankkeesen suomalaisten henkirikosten erityispiirteistä. Thomas Elfgren on entinen keskusrikospoliisin rikosylikomisario, josta tehtävästä hän on 46:n vuoden uran jälkeen siirtynyt eläkkeelle


PLENAARIT:

Yhteisövaikuttavuudella ylisukupolvista huono-osaisuutta katkaisemassa (to 9.11.)

Tiina Ristikarin puheenvuoro käsittelee lapsuuden olosuhteiden vaikutusta aikuisuuden hyvinvointiin, sekä erityisesti suomalaisten lasten ylisukupolvisen huono-osaisuuden jatkumoja ja niiden katkaisemista. Puheenvuoro avaa yhteisövaikuttavuutta palvelujärjestelmän uudistamisen työvälineenä, sen teoriataustaa ja käytännön sovellusta eri puolilla Suomea tehtävässä lasten, nuorten ja perheiden palveluja uudistavassa työssä.

Rasismi ja vähemmistöasema traumanäkökulmasta (pe 10.11.)

Perjantain plenaaripuhuja on Anu Castaneda


Turvallisuuden tunteen vahvistaminen asiantuntijatietoa jakamalla (pe 10.11.)

Perjantain 2. plenaaripuhuja on Nina Lyytinen

Nina Lyytisen puheenvuoro keskittyy psykologisen tiedon jakamisen merkitykseen turvallisuuden tunteen vahvistamisessa. Lyytisen Psykopodiaa-podcast on ollut tärkeä väylä kriisi-ja traumatiedon välittämisessä yleisesti ja erityisesti viime vuosien suurten kriisien eli koronapandemian Ukrainan sodan alun aikana. Esitys vastaa kysymyksiin: mitä psykologista turvallisuutta välittävän podcastin tekeminen vaatii? Miten tuodaan tietoa ja asiantuntijan osaamista helposti lähestyttävästi esille? 

Nina Lyytinen on työ- ja organisaatiopsykologi (PsL), joka valittiin tänä vuonna vuoden psykologiksi. Hän työskentelee työterveyspsykologina, kouluttajana, kolumnistina ja podcastin tekijänä. Lyytinen on vahva trauma- ja kriisiosaaja ja toimii aktiivisesti Psykologien Sosiaalinen Vastuu (PSV) -järjestössä. Sen kautta hän on tehnyt vuodesta 2008 vapaaehtoistyötä Libanonissa mm. kouluttaen stressinsäätelytaitoja pakolaisleirien sosiaalityöntekijöille. Hän toimii kriisityössä myös valtakunnallisen SPR:n psykologien valmiusryhmän johtoryhmän jäsenenä.


SUOMALAISEN TRAUMAPSYKOTERAPEUTTI KOULUTUKSEN 25v-JUHLASEMINAARI

Päivän mittaisessa juhlaseminaarissa traumapsykoterapeuttikouluttajat esittelevät suomalaisen traumapsykoterapeuttikoulutuksen historiaa ja nykypäivää ja tämän hetken koulutusten keskeisiä viitekehyksiä ja menetelmiä.   

PUHEENVUOROT:

Sali 1 (striimataan)

Koivisto Maaria:

Dialektisen käyttäytymisterapian ja skeematerapian lähestymistapoja epävakaan persoonallisuuden ja vuorovaikutussuhteissa traumatisoitumisen hoitoon


Franco Ruth
Internalized heterosexism, its link to past traumatic experiences and its impact on mental health for gay men (englanninkielinen) 


Peltonen Kirsi pj, Garoff Ferdinand, Huolman Mia, Heinimaa Markus, Smyth-Dent Kelly, Nicolle Mainthow, Honkanen Sari
Symposium:
Traumaperäisen stressihäiriön näyttöön perustuvat psykoterapeuttiset hoitomuodot 


Dr. Shr-Jie Sharlenna Wang
War trauma in Kosovar mothers and their children/ epigenetics and potential of a family intervention 


Heinimaa Markus, Hazley Colin
Sotatrauma ja sen kohtaaminen


Viksten Suvi, Kalliomäki Heli
Toivoa toivottomuuteen kätilövetoisella kriisituella 


Virta Virve
Etämuotoinen Vakauttava tietotaito -ryhmä seksuaaliväkivaltaa kokeneille 


Sali 2 (striimataan)

Laajasalo Taina pj, Juusola Aino, Nuotio Sanna-Kaija, Vehkaoja Sini
Symposium:
Traumafokusoidun terapeuttisen menetelmän kansallinen implementaatio – kokemuksia Barnahus-hankkeesta


Kaunisto Saara-Leena
Yhteyden luomisen haasteet – hoitosuhde traumatisoituneen kanssa


Pinomaa Hanna
Parisuhteen parantava voima


Lampinen Anna-Maija, Mankila Petteri
Turvakotien vakauttamisryhmät


Palosaari Eija, pj
Symposium:
Ajankohtaista akuutissa kriisityössä 


Vaitomaa Johanna, Mikkola Ulla, Hietanen Päivi
Erokriisistä kohti toimivaa vanhemmuutta


Isosävi Sanna, Hujanen Janna
Symposium:
Traumaoireet relationaalisina ilmiöinä psykoterapiassa 


Sali 3

Vainio Jari, Ropponen Ritva, Pelkonen Anne, Punkanen Marko, Tervamaa Päivi
Suomalaisen traumapsykoterapiakoulutuksen 25 v juhlaseminaari


Ruismäki Marjo
10 v. kokemuksia vakavasti traumatisoituneiden vanhempien ryhmämuotoisesta hoidosta 


Korhonen Tuija
Pienten lasten EMDR-hoito - haasteet ja hyödyt


Korpela Sanna
Tutkimusnäkökulmia turvallisuuden tunteeseen ja traumatisoitumisen ilmiöihin pelastusalalla 


Antervo Arja, Saarikko Riitta
Pesso Boyden
Keholliset harjoitukset – turvallisuuden tunne Workshop


Sali 4

Remsu Niina, Kovanen Tuulia
LKK -ohjelma (Lapsen kaltoinkohtelun katkaiseminen) väkivaltariskin perheissä


Lassila Lena, Tuomivaara Pauliina
Hevosavusteisen työskentelyn mahdollisuuksista trauman hoidossa 


Linner Matikka Johanna, pj,  Westerlund-Cook Saija, Hipp Tiia, Törmi Kirsi
Turvan tilojen rakentuminen ja tukeminen asiakaskohtaamisissa


Sigfrids Arja
SEE FAR-CBT -menetelmä apuna traumatyöskentelyssä 


Suokas Anne
Dissosiaatiohäiriön vakauttamisryhmän kehitystyö


Maaranen Päivi
Avoin otsikko 


Leivo Katariina, Vaaranen-Valkonen Nina
Lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisy - holistinen tutkimuspohjainen lähestymistapa


Retu Hedda
Säikähdyksistä ja kohtauksista PTSD-oireisiin – kansanperinteen ja nykytraumaterapian tarttumapintoja